Thống kê online

Hôm nay: 14
Tuần: 94
Tháng: 340
Năm: 340
Thành viên: 31
Online: 1
Bao thư
BAO THƯ IN LỤA:
 
Bao thư nhỏ: Khổ 12 x 22 cm
(Vùng in tối đa 11 x 21 cm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loại giấy

Fort 80gsm

Số lượng

1 màu

2 màu

3 màu

300 cái
260.000đ
285.000đ
450.000đ

500 cái

320.000đ
Khuyến mãi: 290.000đ
575.000đ
Khuyến mãi: 450.000đ
820.000đ
Khuyến mãi: 650.000đ

1.000 cái

620.000đ
Khuyến mãi: 580.000đ
945.000đ
Khuyến mãi: 850.000đ
1.250.000đ
Khuyến mãi: 1.150.000đ

Bao thư : Khổ 18 x 25 cm (Vùng in tối đa 17 x 24 cm. )

Loại giấy

Fort 80gsm

Số lượng

1 màu

2 màu

3 màu

300 cái

345.000đ
375.000đ
450.000đ

500 cái

490.000đ
Khuyến mãi: 450.000đ
540.000đ
Khuyến mãi: 490.000đ
705.000đ
Khuyến mãi: 650.000đ

1.000 cái

900.000đ
Khuyến mãi: 850.000đ
980.000đ
Khuyến mãi: 920.000đ
1.500.000đ
Khuyến mãi: 1.230.000đ

Bao thư lớn: Khổ 25 x 35 cm. (Vùng in tối đa 23 x 34 cm. )

Loại giấy

Fort 80gsm

Số lượng

1 màu

2 màu

3 màu

300 cái

450.000đ
475.000đ
585.000đ

500 cái

650.000đ
Khuyến mãi: 600.000đ
720.000đ
Khuyến mãi: 650.000đ
950.000đ
Khuyến mãi: 800.000đ

1.000 cái

1.250.000đ
Khuyến mãi: 1.150.000đ
1.500.000đ
Khuyến mãi: 1.300.000đ
1.850.000đ
Khuyến mãi: 1.650.000đ
 
BAO THƯ IN OFFSET
- In 4 màu 1 mặt, không màu nền.
- Bế dán thành phẩm.
 
 
 
 

 

 

LOẠI GIẤY & ĐỊNH LƯỢNG

 

SỐ LƯỢNG

 

TÊN HÀNG

Bao thư 12x22
In 4 màu 1 mặt

Bao thư 18x25
In 4 màu 1 mặt

Bao thư 25x35
In 4 màu 1 mặt

 

 

 
GIẤY FORT 80

1.000

1.500 đ

2.150 đ

2.800 đ

2.000

1.300 đ
Khuyến mãi:
1.020đ

1.250 đ

1.800 đ
Khuyến mãi:
1.550 đ

3.000

880 đ

1.200 đ
Khuyến mãi:
1.050 đ

1.450 đ

5.000

520 đ

880 đ

950 đ
Khuyến mãi:
865 đ

7.000

470 đ

850 đ

920 đ

10.000

435 đ

735 đ

865 đ

20.000

300 đ

600 đ

800 đ

 

 

 

GIẤY FORT 100

1.000

1.750 đ

2.350 đ

2.850 đ

2.000

1.350 đ
Khuyến mãi:
1.050đ

1.450 đ

1.850 đ
Khuyến mãi:
1.650 đ

3.000

900 đ

1.400 đ
Khuyến mãi:
1.250 đ

1.500 đ

5.000

650 đ
Khuyến mãi:
550 đ

950 đ

970 đ
Khuyến mãi:
950 đ

7.000

480 đ

920 đ

980 đ

10.000

455 đ
Khuyến mãi:
400 đ

780 đ

910 đ

20.000

350

680 đ

868 đ
Khuyến mãi:
 850 đ

 

 

GIẤY FORT 120

1.000

1.800đ

2.450 đ

2.500 đ

2.000

1.075 đ

1.500 đ

1.600 đ

3.000

1.200 đ
Khuyến mãi:
1.050 đ
1.400 đ
Khuyến mãi:
1.300 đ

1.400 đ

5.000

600 đ

970 đ

1.350 đ
Khuyến mãi:
1.250 đ

7.000

490 đ

950 đ

985 đ

10.000

455 đ

800 đ

945 đ

20.000

365 đ

690 đ

885 đ

Bao thư 12x22 cm có dán keo cộng thêm 100đ/ cái - Bao thư 25x35 cm có dán keo cộng thêm 150 đ/ cái
Bao thư có cửa sổ + 150đ/cái

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình tham khảo


Hỗ trợ trực tuyến
QUẢNG CÁO