Thống kê online

Hôm nay: 14
Tuần: 94
Tháng: 340
Năm: 340
Thành viên: 31
Online: 1
Giấy tiêu đề
GIẤY TIÊU ĐỀ
 Khổ A4 - (20.5x29.7)cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giấy tiêu đề 21 x 29.7cm giấy: Fort 100gms - In 1 mặt, không màu nền

Số lượng

1 màu

2 màu

3 màu

4 < màu
 (màu đơn)
in offset 4 màu
 (Có màu nền)

500

336 đ

476 đ

600 đ

750 đ

2.600 đ

1.000

320 đ

460 đ

580 đ

630 đ

1700 đ

2.000

300 đ

430 đ

560 đ

610 đ

930 đ

3.000

 

 

 

 

680 đ

4.000

 

 

 

 

560 đ

5.000

 

 

 

 

480 đ

6.000

 

 

 

 

440 đ

7.000

 

 

 

 

400 đ

8.000

 

 

 

 

380 đ

9.000

 

 

 

 

370 đ

10.000

       

365 đ

Giấy Fort 80 - 20đ/tờ - Giấy for 120 +30đ/tờ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình tham khảo


Hỗ trợ trực tuyến
QUẢNG CÁO