Thống kê online

Hôm nay: 14
Tuần: 94
Tháng: 340
Năm: 340
Thành viên: 31
Online: 1
Phiếu thu - Phiếu chi
Phiếu thu - Phiếu chi là chứng từ thu/chi tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu/chi cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu/chi chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu/chi chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.
 
 
BẢNG GIÁ IN PHIẾU THU - PHIẾU CHI
 
 
PHIẾU THU/CHI HÓA ĐƠN-IN 01 MÀU
GIẤY CARBONLESS, 50 BỘ/ CUỐN
20 cuốn
50 cuốn
100 cuốn
200 cuốn
300 cuốn
500 cuốn
KHỔ A5
2 Liên
24.000 đ
23.000 đ
20.000 đ
18.000 đ
17.500 đ
16.000 đ
3 Liên
29.000 đ
28.000 đ
26.000 đ
24.000 đ
21.500 đ
21.000 đ
KHỔ A4
2 Liên
34.000 đ
33.000 đ
30.000 đ
29.000 đ
28.500 đ
27.000 đ
3 Liên
49.000 đ
47.000 đ
46.000 đ
44.500 đ
42.000 đ
41.000 đ
KHỔ A6
2 Liên
 
14.000 đ
13.000 đ
12.500 đ
12.300 đ
12.000 đ
3 Liên
 
17.000 đ
16.600đ
15.500 đ
15.000 đ
14.500 đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình tham khảo


Hỗ trợ trực tuyến
QUẢNG CÁO